Ładowanie …

WYLICZACZ

Program ten został napisany w języku Java na potrzeby pracy magisterskiej pt. "Rozpuszczalność fluorenu w wybranych rozpuszczalnikach organicznych" w celu przyspieszenia obliczeń parametrów równania Wilsona. Aplikacja powstała we współpracy z Aleksandrą Wieczorek i Katarzyną Wójcik.


Do poprawnej pracy wymaga zainstalowanej wirtualnej maszyny Java w wersji minimum 1.5.0. Całość została zoptymalizowana do pracy pod systemem Windows 98.

 

Program można pobrać stąd: Wyliczacz.jar